Att finna en människa

Att finna en människa

Posted by: on Sep 25, 2013 | No Comments

Filosofer har en del att säga. Søren Kirkgaards rader om att finna en människa är lysande. Det känns nästan hädiskt att koppla ihop hans tankar med ordet målgruppstänk. Men jag gör det i alla fall. Och tänk på gamle Søren  när du gör en målgruppsanalys nästa gång.

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är, och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv, när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon själv gör men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, då beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa henne.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa, och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är en vilja att härska utan en vilja att tjäna. Kan jag inte detta, så kan jag inte heller hjälpa någon.”

 

Skippa selfies i målgruppsarbetet

Skippa selfies i målgruppsarbetet

Posted by: on Sep 17, 2013 | No Comments

Nu finns ordet ”selfie” i lexikonet Oxford dictionary. Språk utvecklas och självporträtt är inget nytt. Att vi svämmas över av selfies beror förstås på att telefoner numera har en kamera där man enkelt vänder linsen mot sig själv. Och visst är jag själv både ett intressant samtalsämne och bildobjekt. Men detintresset delas inte självklart av andra. I kommunikationsarbetet är det direkt felaktigt att utgå från sig själv. Man känner inte alls andra genom sig själv. Förutsättningar för kommunikation blir det när linsen riktas åt andra hållet och både blick och tanke ägnas åt att försöka förstå någon annans situation. Målgruppsanalys kan det också kallas. Eller fantasi.

 

Rutigt, randigt och blankt

Rutigt, randigt och blankt

Posted by: on Sep 9, 2013 | No Comments

”Det har jag aldrig hör!” Det syns i ögonen att det är sant. Och du vet att informationen visst gått ut. Men helt uppenbarligen inte in. I den bästa av världar skulle ett mejl, en nyhet på intranätet eller presentationen på senaste mötet räcka. Men det gör det sällan. Vi föredrar att får reda på saker på olika sätt. En del vill skriva på randigt papper, så bra för bokstäver. Andra gillar de blanka ytorna och där det går att skapa bilder av orden. Några tycker om rutorna där siffrorna kan presenteras bra. Sällan har du någon som endast föredrar det ena eller andra i din läsekrets. Fakta behöver blandas med berättelser och bokstäver med bilder.

Kommunikation är som körsång

Kommunikation är som körsång

Posted by: on Sep 2, 2013 | No Comments

Det handlar om att göra saker gemensamt. Visst är det snyggt med solistinsatser, men när en kör med massor av människor tolkar sin stämma och sedan gör det tillsammans händer något alldeles särskilt. Både publik och sångare känner sig som en del av något större. Och när vi lyckas kommunicera och vi inte bara hör vad som sägs utan känner vad som menas händer det något. Det är kommunikation som gör skillnad.