Svenska kyrkan vinner Kommunikatörspriset 2017

Svenska kyrkan vinner Kommunikatörspriset 2017

Posted by: on Mar 13, 2017 | No Comments

Den 7 mars fick Svenska kyrkan i Karlstads stift ta emot årets Kommunikatörspris. &Stenberg kommunikation, stolt sponsor gratulerar! Här kommer juryns motivering: Karlstad stift har på ett modigt och nytänkande sätt engagerat stiftsborna i Biskopsvalet. Kombinationen av relationer med media, användning av sociala medier och en aktiv webbplats gjorde att valet fick mycket uppmärksamhet. Svenska Kyrkan har använt ett kreativt uttryck och en visad förståelse för hur kommunikation fungerar i dagens digitala medielandskap. Förslagslåda samt provpredikningar och intervjuer på Youtube tillhörde förnyelsen som även har fått spridning till andra stift. Med andra ord en utveckling som är potentiellt gynnsamt för demokratin inom Svenska kyrkan.