Effektivare möten

En utbildning för dig som med hjälp av nya metoder vill lära dig att halvera dagens mötestid och få ett dubbelt så bra resultat. Visst kan många möten bli effektivare och mer meningsfulla, vare sig de är fem minuter eller flera dagar långa. Och handen på hjärtat, visst gäller det emellanåt även möten som du själv leder eller deltar i. Träningspasset Effektivare möten riktar sig till dig som leder möten i din vardag och vill bli ännu bättre på det.
Läs mer om Effektivare möten


 

Kommunikation som ledningsverktyg

Allt kommunicerar. Alla kommunicerar. Men det gäller att få ordning på pratet så att det bidrar till organisationen når sina mål. Med planlagd kommunikation blir det bättre fart av pratet. Utöver att du kan få kvalificerad rådgivning och samtalspart erbjuder &Stenberg:

1. Kanalgenomgång - En kanalgenomgång är en inventering av en verksamhets kommunikationskanaler och ger en beskrivning av kommunikationskulturen. Resultatet av arbetet blir en rapport som beskriver nuläget, en kort analys och rekommendationer för hur ledningen kan förändra kommunikationsarbetet utifrån verksamhetens övergripande mål.

2. Budskapsplattform – en budskapsplattform utgår från ledningens egna ord och tas fram i en grupprocess.


 

 Processledning och moderatoruppdrag

&Stenberg gör processlednings- och moderatoruppdrag. Det kan handla om hela upplägg med övningar och metodik för att gruppen ska komma fram till ett gemensamt resultat eller regelrätta moderatoruppdrag och paneldiskussioner.


 

 Medierelationer

Vem utanför din organisation berättar om er och vad säger dom? Genom att få andra, till exempel media, att berätta din berättelse påverkas bilden av din organisation i önskad riktning, på ett kostnadseffektivt och trovärdigt sätt. Det kan till exempel handla om:
• PR-planer
• PR-aktiviteter inkl. pressmeddelanden, debattartiklar etc
• Mediaträning


 

Föreläsningar

&Stenberg erbjuder föreläsningar om varumärke, kommunikation och medierelationer.


 

Retorik- och berättarträning – halvdag

Träningen ger deltagarna en ny metod för att göra intressanta presentationer. I första hand är utbildningen baserad på att använda retorikens grunder och att kunna göra en presentation med få eller inga bilder.  Efter träningen är målet att alla deltagare har en individuell presentation och argument som kan användas i samtal.

Ur innehållet.
- Analysen, vilka ska jag prata med och i vilket sammanhang retorikens grunder (förtroende/etos, logik/logos och känsla/patos)
- Manus – att skriva ett manus
- Kroppsspråk och powerpointfällor


 

Spelregler för projektgrupper, ledningsgrupper och andra konstellationer som arbetar tillsammans – hel dag

Utifrån gruppens gemensamma uppgift/projekt formulerar deltagarna spelregler för hur man ska kommunicera i gruppen och med andra för att nå bästa resultat. Utgångspunkten är att alla gör ett Myers-Briggs personlighetstest som följs upp av en föreläsning om olika personlighetstyper och hur det påverkar kommunikationsklimatet i en grupp. Resten av dagen blandas kortare föreläsningar med olika grupparbeten och diskussioner. I slutet av dagen skriver gruppen tillsammans sina spelregler utifrån  målgrupper, kanaler och uppdrag.

Läs mer


 

Bli ditt bästa jag – individuell medieträning framför kamera – två timmar

En av de mest extrema kommunikationssituationerna som finns är att stå framför en kamera. Den individuella träningen gör att du får träna på det du behöver bäst. När träningspasset är slut har du fått med dig en minnesmodell för att förbereda och genomföra en intervju. För att situationen ska bli så verklighetstrogen som möjligt genomförs träningen med två konsulter, en rådgivande observatör med lång erfarenhet av media och medierelationer och en konsult med reportererfarenhet.